jueves, 30 de mayo de 2013

Anta-dolmen da Cruz do Loureiro. Xove

ANTA-DOLMEN DA CRUZ DO LOUREIRO. Xove

Atópase inserida nunha necrópole megalítica composta por cinco mámoas. Segundo información de Xabier Moure no seu blogue onosopatrimonio, polo menos en dúas das mámoas da devandita necrópole pódense albiscar restos da súa estrutura arquitectónica. Concretamente na mámoa sinalada co número 3, pódnse constatar a existencia de cinco esteos, aínda que catro deles aparecen fóra do seu lugar orixinal.

Semella unha mámoa de considerables dimensións, que tamén se pode aplicar aos esteos, posto que un deles parece acadar unha lonxitude de máis de setenta centímetros.
Fotografía e información extraída do blogue onosopatrimonio de Xabier Moure Salgado

lunes, 27 de mayo de 2013

Pedrafita-menhir O Marco Vello. Salvaxe atentado

PEDRAFITA-MENHIR O MARCO VELLO 

A pedrafita O Marco Vello, posible e mais que probable, actual marco de termo entre os concellos de Xunqueira de Espadañedo, Parada do Sil e Nogueira de Ramuín, acaba de ser obxecto dun tan salvaxe como inexplicable atentado.

A información e as fotografías envioumas o incansable e admirable investigador José Antonio Gavilanes, que estase a convertir nun auténtico buscador e defensor da arqueoloxía nas fermosas terras de Ourense,  reserva espiritual da nosa Galicia.

Como ben conta o amigo Gavilanes, indignado coma nós, esta verdadeira e solitaria pedrafita, testemuña muda (para que non a queira oir) do paso dos milenios, segue a sufrir estes atentados inexplicables na época da información. O logotipo da Xunta de Galicia na chapa metálica do "Tecor Societario" é evidendia máis que elocuente da ineficacia das nosas institucións. O que conservaron con agarimo e respeto reverencial centos de xeneracións, é obxecto dos desmáns e da desidia oficial: un exemplo máis dos continuos atentados contra o noso patrimonio.

Tamén é espléndida a marca dun PR-G, extraordinaria pegada dos nosos axentes "culturais".
Sinalado con número 79 no noso índice, foi publicado en novembro de 2012. Tamén podedes obter máis información na páx. patrimoniogalego.net, con información científica de José Antonio Gavilanes.

martes, 14 de mayo de 2013

Cista do Xacemento de Tarais. Riasón, A Illa de Arousa

CISTA DO XACEMENTO DE TARAIS. Riasón, A Illa de Arousa

Unha das tres cistas das que se compón a necrópole do xacemento de Tarais é a que podemos ver nesta fotografía. Son, efectivamente, tres cistas que quedaron á vista debido á poderosa erosión que está a afectar esta zona. A cista que podemos contemplar na devandita fotografía conserva polo menos tres dos catro esteos que a conformaban. Non conserva sen embargo  a tampa ou pedra cobertora; a planta é rectangular.

Como se pode deducir pola fotografía, estas cistas corren un grave risco de desaparición, non só debido aos temporais e ás mareas, senon temén debido a que esta é unha área de forte explotación marisqueira.Fotografía e texto extraídos de patrimoniogalego.net. Autor pandulleiros.


Anta-dolmen nº 5 da Cruz de Méndez. Mourelos de Riba, Touro

Anta-dolmen nº 5 da Cruz de Méndez. Mourelos de Riba, Touro

Estamos diante dos restos da estrutura arquitectónica dunha anta inserida no contexto dunha necrópole megalítica composta por cinco mámoas.

Conserva "in situ" dous esteos da anta, polo que non se pode deducir nin definir a forma da planta. A mámoa na que se ubican eses dous esteos acada unha medidas aproximadas que van desde os dezanove metros e medio do eixo leste-oeste, ata os vinteun no eixo norte-sul. Sobresae cerca dun metro e medio.Fotografía e textos extraídos do blogue onosopatrimonio de Xabier Moure

sábado, 11 de mayo de 2013

Esteos da canteira megalítica da Necrópole de Nenos. Narón

Esteos da canteira megalítica da Necrópole de Nenos. Narón

Estamos diante de dous esteos, dados a coeñecer por André Pena  Graña, perfectamente labrados pero que aínda están sin extraer do seu estrato rochoso nunha canteira megalítica. Son dous esteos que permenecen "in situ" e que, por algunha razón que non se pode coñecer, non foron extraidos do seu lugar orixinal.

Estamos, por tanto, diante dun exemplo perfecto e paradigmático que nos permite saber como extraían os esteos para construir as antas os homes do Neolítico.

Moi preto aséntase a Necrópole de Nenos, composta por varias mámoas.


jueves, 9 de mayo de 2013

Pedrafita-menhir Marco do Mato. Santiago de Rabeda, Taboadela

Pedrafita-Menhir Marco do Mato. Santiago de Rabeda, Taboadela


Trátase dun posible marco de termo, pero que se atopa desplazado uns cen metros do lugar do límite actual co concello de San Cibrao das Viñas. 
Defínese como unha pedra de base tendente a cadrangular cuns 25 centímetros de ancho e uns 70 de altura. Na croa aparece gravada unha cruz,  moi semellante a todas as de termo e, na cara do oeste aparecen unhas gravuras que tamén poden ser os restos doutra cruz de termo, aínda que aparece moi erosionada para poder determinalo. O mais interesante cífrase nunhas cantas coviñas tamén moi erosionadas que poden certificar a adscrición desta pedra a época prehistórica.

Tanto a información como as fotografías son do incansable investigador José Antonio Gavilanes, do que continuamente recibimos noticia dos seus interesantes achádegos por terras ourensás. Grazas, José Antonio.


Fotografías e texto de José Antonio Gavilanes