Índice-contidos

MAIO DE 2012

1.-Presentación "Dolmenes e demais familia"

-As Pedras en Galicia

-Cousas xerais sobre a Arqueoloxía

-Cousas xerais sobre o megalitismo

-Un excursus etnográfico: os mouros e a mourindade na cultura popular galega

-Esquema básico e hipotético de construción dun túmulo megalítico con cámara:

A. Construción dos foxos e minería
B. Arrastre dos esteos para construir a anta
C. Elevación dos esteos
D. Apuntalamento dos esteos
F. Cubrición da cámara con terra...
G. Seccion do conxunto unha vez rematado

-Algunhas notas sobre Arqueoastronomía

-O fenómeno tumular: mámoas, antas, pedrafitas e círculos de pedra

-As Pedrafitas

-O horizonte tumular en Galicia

2.-Anta-dolmen Pedra Cobertoira. Becerreá, Lugo

3.-Necrópole das Medorras de Monteirón. Gándaras de Narla, Friol. Lugo

-Mámoa GA27020123
-Mámoa GA27021228
-Mámoa GA27020134

4.-Pedrafita Menhir do Marco de Pena Verde e Anta das Paxaregas. Trabada, Lugo

5.-Antas-dolmenes da Necrópole de Monte Penide, Vigo

-Anta da Mámoa do Rei ou do Chan da Pedra do Couto

6.-Antas-dolmenes da Baixa Limia. Maus de Salas, Muíños. Ourense

-Anta-dolmen A Casiña da Moura
-Anta-dolmen Casota do Foxo
-Anta-dolmen de Munixei

7.-Pedrafita-menhir A Pedra Alta. Xinzo de Limia, Ourense

8.-Pedrafita-Menhir do Marco de Fonte Salgueiras. Carral-Cambre, A Coruña

9.-Círculo lítico (cromlech) do Freixo. As Pontes de García Rodríguez, A Coruña

10.-Pedrafita-menhir de Cristal. Bretal, Olveira. Ribeira, A Coruña

11.-Anta-dolmen da Mámoa da Fraga do Vello. Aranga, A Coruña

12.-Anta-dolmen de Abuime. O Saviñao, Lugo

13.-Anta-dolmen da Casa dos Mouros. Candeán, Vigo. Pontevedra

14.-Antas-dolmenes da Madroa e Candeán, Vigo. Pontevedra

-Antas-dolmenes da Necrópole de Chan dos Touciños. Candeán
a.-Anta nº 1
b.-Anta nº 2
c.-Anta nº 4

-Antas-dolmenes da Necrópole da Costa da Freiría. Ferradouro

a.-Anta de Herminde
b.-Anta nº 1 da Costa da Freiría
c.-Anta nº 2 da Costa da Freiría
d.-Anta nº 3 da Costa da Freiría
e.-Anta da Mámoa do Monte Vixiador

15.-Anta-dolmen do Meixoeiro. San Cosme de Cela, Mos, Vigo. Pontevedra

16.-Antas-dolmenes da Baixa Limia II. Ourense

-Anta-dolmen da Mámoa nº 1 de Outeiro de Caveledre
-Anta-dolmen da Mámoa nº 5 de Outeiro de Cavaledre

17.-Anta-dolmen Forno dos Mouros. Serra Faladoira. A Coruña

-Pedrafita-menhir da Pena Faladoira

18.-Pedrafitas-menhires de A Goia e de A Veiga. Guntín de Pallares, Lugo

-Pedrafita-menhir de A Goia
-Pedrafita-menhir de A Veiga

19.-Anta-dolmen de Pena Branca. Serra Faladoira. A Coruña

-Outras antas da Necrópole de Pena Branca

20.-Antas-dolmenes da Terra de Ordes e Barcala-Xallas. A Coruña

-Anta-dolmen de Cabaleiros ou Casa da Moura. Tordoia
-Anta-dolmen de Castenda. Tordoia
-Mámoa de Rechaba. Andoio, Tordoia
-Cista de Fariñas. Santa Comba
-Anta-dolmen de Espiñaredo. Monte Corzán, Negreira
-Anta-dolmen de Aiazo. Frades

21.-Antas-dolmenes en Vimianzo, Zas e Mazaricos. A Coruña

-Anta-dolmen Pedra Cuberta. San Miguel de Treos, Vimianzo
-Anta-dolmen Pena da Lebre. San Sebastián de Serramo, Vimianzo
-Anta-dolmen nº 2 das Caxadas. San Xoán de Cambeda, Vimianzo
-Anta-dolmen Casa das Mouras e antas do Encoro de Fervenza. San Antolín de
Baíñas, Vimianzo
-Anta-dolmen Casa dos Mouros. San Antolín de Baíñas, Vimianzo
-Anta-dolmen Arquiña de Vilaseco. Vimianzo
-Anta-dolmen Pedra da Moura de Monte Cárnio. San Antolín de Treos
-Anta-dolmen Casota de Freáns ou de Berdoias. San Pedro de Berdoias
-Anta-dolmen Mina de Recesindes. San Xoán de Carantoña, Vimianzo
-Anta-dolmen nº 1 de Chao de Rabós. San Antolín de Baíñas
-Anta-dolmen Mina de Folías. Casa do Prado, Vimianzo
-Anta-dolmen de Prado Garrido. Vimianzo
-Anta-dolmen de Pedra Vixía. Santa María de Lamas, Zas
-Anta-dolmen Mina Parxubeira. San Fiz de Eirón, Mazaricos
-Anta-dolmen Arca da Piosa. Santa Sía de Roma, Zas


XUÑO DE 2012

22.-Antas-dolmenes dos Chans do Iroite. Serra do Barbanza. A Coruña

-Anta-dolmen Casota do Páramo
-Anta-dolmen Mámoa do Armadoiro nº 1
-Anta-dolmen Mámoa do Armadoiro nº 2
-Anta-dolmen Pedra da Xesta nº 1
-Anta-dolmen Pedra da Xesta nº 2
-Antas-dolmenes da Cavada nº 1 e nº 2
-Anta-dolmen Arca do Barbanza
-Anta-dolmen do Outeiro Redondo da Braña de Prados
-Anta-dolmen Casota do Fusiño

23.-Anta-dolmen Pedra do Mouro ou Axeitos. Axeitos, Ribeira. A Coruña

24.-Anta-dolmen Cova da Moura. Santa María de Argalo, Noia. A Coruña

25.-Antas-dolmenes da Fonsagrada. Lugo

-Anta-dolmen do Hospital. Santiago de Montouto, A Fonsagrada
-Anta-dolmen Casía da Arquela
-Anta-dolmen de Ferreirúas
-Anta-dolmen de Leitomil
-Anta-dolmen de Liñares de Bidul
-Pedrafita-menhir de Pedrafitelas

26.-Antas-dolmenes do Concello de Friol. Lugo

-Anta-dolmen da Moruxosa
-Anta-dolmen da Medorna das Pallotas
-Anta-dolmen da Medorna da Zanca
-Anta-dolmen de Nodar
-Anta-dolmen preto da Medorna da Zanca
-Antas-dolmenes do Verdellón nº 1 e nº 2

27.-Antas-dolmenes dos Campiños. Santa María de Asados, Leiro. Rianxo. A Coruña

-Anta-dolmen nº 1
-Anta-dolmen nº 3
-Anta-dolmen nº 5
-Anta-dolmen nº 4
-Anta-dolmen nº 6

28.-Antas-dolmenes de Santo Tomé do Valadouro. Lugo

-Anta-dolmen de Santo Tomé
-Círculo Lítico Prado das Chantas
-Mámoas e aliñamento do Chan do Padorno
-Círculo Litico das Pedragosas
-Anta-dolmen Arca de Sinás
-Cruz-pedrafita-menhir O Pau da Vella
-Círculo Lítico do Prado do Xesto
-Pedrafita-menhir de A Veiga Mol
-Pedrafita-menhir de A Esqueira
-Gran Pedrafita-menhir
-Pedrafita-menhir da Serpe
-Pedrafita-menhir do Outeiro das Parañoas?
-Asentamento
-Pedrafita-menhir cadrangular
-2ª pedrafita-menhir cadrangular

29.-Antas-dolmenes do Chan de Castiñeiras e da Península do Morrazo. Pontevedra

-Anta-dolmen da Mámoa do Rei. Vilaboa
-Anta-dolmen da Mámoa do Chan de Castiñeiras nº 2. Vilaboa
-Anta-dolmen da Mámoa do Chan de Castiñeiras nº 3. Vilavoa
-Anta-dolmen da Mámoa do Chan de Castiñeiras nº 4. Vilaboa
-Anta-dolmen da Mámoa do Chan de Castiñeiras nº 5. Vilaboa
-Anta-dolmen de Pedralonga ou de Castiñeiras. Marín
-Anta-dolmen do Chan de Armada nº 1. Marín
-Anta-dolmen do Chan de Armada nº 2. Marín
-Anta-dolmen Chan de Arquiña. Moaña

30.-Anta-dolmen A Casiña da Moura. Armenteira, Meis. Pontevedra

31.-Antas-dolmenes de San Cibrao. A Bola, Ourense

32.-Antas-dolmenes da Comarca de Bergantiños. A Coruña

-Anta-dolmen de Dombate. Borneiro, Cabana de Bergantiños
-Cista da Ínsua. Borneiro, Cabana de Bergantiños
-Cista de Taraio. Cerqueda, Malpica
-Anta-dolmen Pedra da Arca. Cerqueda, Malpica
-Anta-dolmen Pedra Moura. Aldemunde, Carballo
-Anta-dolmen Fornela de Mouros. Aprazadoiro, Laxe

33.-Antas-dolmenes de Melide e Toques. A Coruña

-Anta-dolmen Forno dos Mouros ou A Moruxosa. Toques
-Anta-dolmen Pena do Raposo. Melide
-Anta-dolmen Forno de Varela I. Toques
-Anta-dolmen nº 3 do Lombao. Toques
-Anta-dolmen nº 4 do Lombao. Toques
-Anta-dolmen Ponte da Pedra nº 3. Toques
-Anta-dolmen da Necrópole de cistas de Agro de Nogueira. Toques
-Anta-dolmen de San Cidre. Toques.

34.-Pedrafita-menhir A Lapa de Gargantáns. Moraña, Pontevedra

35.-Pedrafita-menhir de Casas Vellas. Currás, Marín. Pontevedra

36.-Pedrafita-menhir Marco da Anta. Santa María de Erboedo, Arteixo. A Coruña

37.-Antas-dolmenes na Comarca de Terra Cha. Lugo

-Unha pequena introdución
-Anta-dolmen de Mollafariña. San Xulián de Cazás, Xermade
-Cista do Cubillón. San Xulián de Cazás, Xermade
-Anta-dolmen de Chao Mazós. Santa Baia de Pena, Begonte
-Necrópole do Bruriz. Monte Pelreo, Guitiriz
-Necrópole de Lousada. San Andrés de Lousada, Xermade
-Anta da Medorna do Prado da Fonte. San Andrés de Lousada, Xermade
-Pedrafita-menhir A Pedra Chantada. Santabaia, Vilalba
-Chanto da Modia do Rairo-Porto de Bois. Vilapedre, Vilalba
-Anta-dolmen Roza das Modias. San Xoán de Alba, Vilalba
-Esteos de varias mámoas da Necrópole de Muíño Pequeno. San Xoán de Alba
-Anta-dolmen Capela dos Mouros. Salgueiriño, Samarugo. Vilalba
-Anta-dolmen da Ribeira. Samarugo, Vilalba
-Unha mámoa en Samarugo
-Anta-dolmen de Bravos. Outeiro de Rei
-Anta-dolmen de Pedra Dereita. Outeiro de Rei
-Anta-dolmen da Medorra do Pico. Outeiro de Rei
-Anta-dolmen Forno dos Mouros. Santo Tomé de Gaioso e Vicinte
-Anta-dolmen da Medorra do Monte Martul
-Anta-dolmen ou pedrafita-menhir de San Xoán de Parada


XULLO DE 2012

38.-Antas-dolmenes do Concello de Agolada. Pontevedra

-Anta-dolmen da Mámoa de Ferreiroa
-Antas-dolmenes das Chousas de Abaixo (1 e 2)
-Antas-dolmenes da Necrópole das Namelas (II e III)
-Antas-dolmenes da Chaira do Medio
-Anta-dolmenes do Coto do Cornellal (1 e 2)
-Anta-dolmen da Mámoa de Muíños
-Cista de Coitemil. Agolada

39.-Antas-dolmenes en Rodeiro, Lalín, Vila de Cruces e Silleda. Pontevedra

-Anta-dolmen de Couto dos Mouros. Alemparte, Rodeiro
-Anta-dolmen do Monte dos Marxós. Rodeiro
-Outros elementos: pedrafitas?
-Cista de Rodeiro
-Anta-dolmen do Agro da Pena. Dozón
-Anta-dolmen da Chousa Nova. Silleda
-Anta-dolmen da Mámoa da Braña. Refoxos, Silleda
-Antas-dolmenes da Necrópole do Marco do Camballón. Vila de Cruces:
-Anta-dolmen nº 5
-Anta-dolmen nº 2
-Anta-dolmen nº 3
-Anta-dolmen da Mámoa da Cruz. Parada de Alperiz, Lalín
-Altar do Sol. Parada de Alperiz, Lalín

40.-Antas-dolmenes do Guidoiro Areoso. Pontevedra

41.-Pedrafita-menhir Fuso da Moura. Asalos-Mens, Malpica. A Coruña

42.-Antas-dolmenes da Necrópole de Santa Mariña. O Incio. Lugo

43.-Pedrafita-menhir do Coto da Fontiña. Cuspedriños, Cotobade. Pontevedra

44.-Pedrafita-menhir en Bande. Nogueiroá, Ourense

45.-Antas-dolmenes da Baixa Limia III. Ourense

-Anta-dolmen A Corga das Arcas. Parada de Ventosa, Muíños
-Anta-dolmen A Anta. Muíños
-Anta-dolmen A Portela de Pitoes. Requiás-Guntumil

46.-Antas-dolmenes da Baixa Limia IV. Ourense

-Pedrafita-menhir Marco das Catro Cruces. Verea
-Anta-dolmen A Mota Grande Verea
-Pedrafita-menhir da Mota Grande de Verea
-Anta-dolmen 5 do Outeiro de Ferro Penagache
-Anta-dolmen 8 do Outeiro de Ferro Penagache
-Anta-dolmen 11 do Outeiro de Ferro Penagache
-Antas-dolmenes da Serra das Motas. A Fraga, Lobeira
-Anta-dolmen de Outeiro das Mos. A Fraga, Lobeira

47.-Anta-dolmen Casa da Moura. Queguas, Entrimo. Ourense

48.-Anta-dolmen de Adai. Lugo


AGOSTO DE 2012

49.-O Bolo do Betote. Sarria, Lugo

50.-Pedrafitas-menhires de Andabao. Boimorto. A Coruña

51.-Pedrafita-menhir do Agro de Naia. Santa María de Cruces, Padrón. A Coruña


SETEMBRO DE 2012

52.-Antas-dolmenes de Aiazo. Frades, A Coruña

-Anta-dolmen de Aiazo, Frades
-Medorra do Coto o Lobo, Marzoa
-Mámoa do Coto de San Nicolao. Frades

53.-Antas-dolmenes do Monte Picoto e Necrópole de Bexo. Rianxo, A Coruña

54.-Pedrafita-menhir Marco do Seixo. Vilarmaior-Monfero, A Coruña

55.-Antas-dolmenes e pedrafitas de A Laracha, A Coruña

-Anta-dolmen Forno dos Mouros das Brañas de Espindro. Soandres
-Anta-dolmen Forno dos Mouros do Coto de Altamira. Soandres
-Anta-dolmen Forno dos Mouros de Silvoso. Soandres
-Pedrafita-menhir Pedra Gaiada. Montemaior
-Anta-dolmen das Medorras. Ferreira, Montemaior


OUTUBRO DE 2012

56.-Anta-dolmen de Mazoi. Pousada, A Pastoriza. Lugo

57.-Estatua-menhir Pedra Alta. Castrelo do Val, Ourense

58.-Estatua-menhir do Tameirón. A Gudiña, Ourense

59.-Estatua-menhir de Vilar de Santos. Ourense

60.-Estatua-menhir de Muíño de San Pedro. Verín-Oimbra, Ourense

61.-Estatua-menhir de Troitosende. A Baña, A Coruña

62.-Estatua-menhir de Cabeza de San Pedro. Amil-Rebón, Moraña. Pontevedra

63.-Pedrafita-menhir Marco Carreiro. Estacas-César. Cuntis, Pontevedra

64.-Estela de Poio. Pontevedra

65.-Ídolo de Paredes. Paradela, Lugo

66.-Pedrafita-menhir (posible) de Punta Quilma. Illa de Arousa, Pontevedra

67.-Círculo Lítico de Lobeira. Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

68.-Pedrafita-menhir de Nostián. A Coruña

69.-Antas-dolmenes da Serra da Capelada. A Coruña

70.-Pedrafita-menhir da Capelada. A Coruña

71.-Antas-dolmenes de Cotogrande (Cabral-Vigo)

-Anta-dolmen da mámoa nº 1 de Cotogrande
-Anta-dolmen da mámoa nº 2 de Cotogrande
-Anta-dolmen da mámoa nº 5 de Cotogrande

72.-Antas-dolmenes de Bembrive e Valadares. Vigo

-Anta-dolmen da Mámoa de San Cosme
-Anta-dolmen das Pedreiras
-Anta-dolmen da Mámoa de Chan da Seca
-Anta-dolmen do Megalito de Chan da Seca
-Antas destruídas de Bembrive

73.-Antas-dolmenes do Rebullón. Vigo

74.-Antas-dolmenes das Pedreiras. Zamáns, Vigo

-Anta-dolmen nº 2 das Pedreiras
-Anta-dolmen nº 3 das Pedreiras


NOVEMBRO DE 2012

75-Pedrafita-menhir de Santa María de Mezonzo. Vilasantar, A Coruña

76.-Cista de A Forxa. Vilariño de Touzas, Riós. Ourense.

77.-Pedrafitas-menhires da Touza e do Touzo. Serra de Faro, Avión.

78.-Pedrafita-menhir do Marco Novo. Nogueira de Ramuín, Xunqueira de Espadañedo e Esgos.

79.-Pedrafita-menhir do Marco Vello. Nogueira de Ramuín, Parada do Sil e Xunqueira
de Espadañedo.

80.-Pedrafita-menhir do Couso. Esgos-Maceda. Ourense

81.-Pedrafita-menhir do Marco Padrón. Melón-A Cañiza

82.-Pedrafita-menhir do Campo do Marco. Cuíña, Ouireza

83.-Pedrafita-menhir dos Marcos ou da Grifa. A Lama

84.-Pedrafita-menhir da Moa. Pontecaldelas

85.-Pedrafita-menhir do Monte das Croas. Birrete-Salceda

86.-Pedrafita-menhir de Cerpozóns

87.-Pedrafita-menhir de Chan de Parafita. Marcón, Pontevedra

88.-Medrafita-menhir do Monte Lourado. Marcón, Pontevedra

89.-Pedrafita-menhir de Padriñán. Sanxenxo

90.-Pedrafita-menhir do Marco. Camposancos-A Guarda

91.-Pedrafita-menhir de Toalde. Santiago de Louredo, O Sabiñao

92.-Pedrafita-menhir do Marco de Pena Longa. Sober

93.-Pedrafitas-menhires da Porteliña de Tomonde. Cerdido

94.-Pedrafita-menhir do Chan do Marco. A Franqueira-A Cañiza-As Neves


DECEMBRO DE 2012

95.-Antas-dolmenes da Serra do Édramo. O Incio, Lugo

-Anta da Serra do Édramo, 3
-Anta da Serra do Édramo, 4

96.-Anta-dolmen de Zarramacedo. Bando, Santiago de Compostela

97.-Mámoa de Forgoselo. As Pontes de García Rodríguez

98.-Antas-dolmenes da Moura. Lugar de A Cabana, Nogueira de Ramuín. Ourense

99.-Anta-dolmen de Penacova. Ribeira de Piquín

100.-Necrópole megalítica de Fonte Tourón. Lalín, Pontevedra

-Marco-lousa de Fonte Tourón
-Esteo de granito
-Esteo chantado

101.-Marco do Monte Medela. Irixoa, A Coruña

102.-Marco de San Lourenzo. San Mamede de Laraxe. Cabanas

103.-Anta-dolmen das Pedras. Mondariz-Balneario. Pontevedra

104.-Anta-dolmen do Restelo. Navia de Suarna

105.-Anta-dolmen da Braña das Pozas Secas. Rebordelo, Cotobade

106.-Pedrafita-menhir de Brañas de Lagorzos. San Cosme de Cusanca, O Irixo

107.-Pedrafita-menhir Marco do Vento. Cerdedo


XANEIRO DE 2013

108.-Anta-dolmen da mámoa nº 5 Forno dos Mouros. Coriscada, Ortigueira. A Coruña

109.-Anta-dolmen da necrópole do Marco Pedroso. Santa María de Oroso, A Cañiza

110.-Pedrafita-menhir da Cruz do Campo. Sta. Mª de Cabanas, O Vicedo. Lugo

111.-Pedrafita-menhir de Catarou. Santa María de Galdo. Viveiro. Lugo

112.-Pedrafita-menhir do Campo da Arca. Barallobre, Fene. A Coruña

113.-Dolmen-anta da Mámoa do Forno das Arcas. Ardán, Bueu. Pontevedra

114.-Cista do Bico da Lagoa. Muros, A Coruña

115.-Cista de Atios. Porriño, Pontevedra

116.-Cista de Pedra Marrada. Carnota, A Coruña

117.-Cista de Gandón. Aldán, Cangas do Morrazo. Pontevedra

118.-Pedra da Serpe. Corme, Ponteceso. A Coruña

119.-Medorra de Fanegas. Santa Mª de Cidadela. Sobrado dos Monxes. A Coruña

120.-Anta-dolmen de Rebordondo. Cualedro, Ourense


FEBREIRO DE 2013


121.-Anta-dolmen da Cruz de Brais. Sta. Mª de Xestoso, Monfero. A Coruña.

122.-Anta-dolmen da Mámoa nº 10 de Mántaras. Irixoa, A Coruña.

123.-Anta-dolmen da Santa Cruz de Salto. Cabanas, A Coruña.

124.-Anta-dolmen da Necrópole de Zo. Cuntis, Pontevedra.

125.-Anta-dolmen A Pedra Alta. Cee, A Coruña.

126.-Anta-dolmen da Chancia. San Cosme de Nullán. As Nogais, Lugo.

127.-Pedrafita-menhir Marco da Anta. San Miguel de Carballedo. Cotobade, Pontevedra.

128.-Pedrafita-menhir A Cova da Serpe. San Miguel de Carballedo. Cotobade, Pontevedra.

129.-Pedrafita-menhir da Picota. Portosín, Porto do Son, A Coruña.


MARZO DE 2O13

130.-Estela-menhir O Cristo da Lagoa. As Negradas, O Vicedo. Lugo

131.-Estela-menhir das Rozas. Campo Lameiro, Pontevedra.

132.-Anta-dolmen de Malvas. Tui. Pontevedra.

133.-Mámoa dos Cotareles. Gondomar, Pontevedra.

134.-Pedrafita-menhir A Pedra do Acordo. Baiona-Oia. Pontevedra.

135.-Pedrafita-menhir A Pedra do Acordo. O Rosal-Baiona, Pontevedra.

136.-Antas-dolmenes dunha necrópole na Serra da Grova. Pontevedra.

137.-Antas-dolmenes na Serra do Suído. A Lama, Pontevedra.

138.-Anta-dolmen da necrópole de Vilar de Monte. Aguada, Carballedo.

139.-Anta-dolmen de San Miguel de Vilanova. Agolada, Pontevedra.

140.-Anta-dolmen da mámoa da Gándara da Barca. Vimianzo, A Coruña.

141.-Antas-dolmenes da necrópole de Chan da Gorita. Sanxenxo, Pontevedra.

142.-Pedrafita-menhir en Mámoas. San Pedro de Ardemil, Ordes. A Coruña.

143.-Pedrafita-menhir-cruceiro O Cristo de Mouraz. Ortigueira, Mañón.

144.-Pedrafita-menhir de Portonovo. Sedes. Narón, Valdoviño, San Sadurniño.

145.-Pedrafita-menhir de Areosa Blanca, Sedes. Narón.

146.-Mámoa do Cristo da Faladoira. Ortigueira. A coruña.

147.-Círculos Líticos As Choxas da Serra da Groba. Pontevedra.

148.-´Pedrafita-menhir da Necrópole das Caxadas. Vimianzo, A Coruña.


ABRIL DE 2013

149.-Anta-dolmen da Mámoa de San Cristobo 1. Sta. Mª de Foxado, Curtis. A Coruña.

150.-Anta-dolmen da Mámoa de Monte das Souteiras. Sta. Mª de Fisteus, Curtis.


MAIO DE 2013

151.-Pedrafita-menhir do Marco do Mato. Santiago de Rabeda, Taboadela. Lugo.

152.-Esteos da canteira megalítica de Nenos. Narón, A Coruña.

153.-Anta-dolmen nº 5 da Cruz de Méndez. Mourelos de Riba, Touro. A Coruña.

154.-Cista do Xacemento de Tarais. Riasón, A Illa de Arousa. Pontevedra.

155.-Pedrafita-menhir O Marco Vello. Atentado.

156.-Anta-dolmen da Cruz de Loureiro. Xove, Lugo.


XUÑO DE 2013

157.-Anta-dolmen A Casiña dos Mouros. Lestaio, San Miguel de Valadares. Outes.

158.-Pedrafita-menhir de Santa Marta de Moreiras. Pereiro de Aguiar, Ourense.

159.-Pedrafita-menhir Marco da Agrela. Lampai, Teo. A Coruña.

160.-Pedrafitas-menhires do Monte de San Cibrao. Pardavedra, A Bola. Ourense.

161.-Anta-dolmen de Cotá, Friol: outro impune atentato?

162.-Anta-dolmen de Pedras Negras. Montemuíño, San Pedro de Baroña. Porto do Son.


AGOSTO DE 2013

163.-Alineamento megalítico na Serra Faladoira?

164.-Pedrafita-menhir O Marco da Vilouta. Becerreá, Lugo.

165.-Pedrafita-menhir O Marco Vello: arranxo dun desaguisado evitable.

166.-Pedrafita-menhir Pedra de San Lourenzo de Nogueira, Meis. Pontevedra.


SETEMBRO DE 2013

167.-Antas-dolmens do Chan de Besada e do Coto da Mina. Cotobade

-Anta-dolmen do Chan de Besada. Paraños, Carballedo.
-Anta-dolmen do Coto da Mina 1. Paraños, Carballedo.
-Anta-dolmen do Coto da Mina 2. Paraños, Carballedo.

168.-Pedrafita-menhir Pedra Longa. Cabanas, Nogueira de Ramuín. Ourense.

169.-Lingua minoritaria.


OUTUBRO DE 2013

170.-Pedrafita en Moura. Cabanas, Nogueira de Ramuín. Ourense.


NOVEMBRO DE 2013

171.-Círculo lítico de Castrotión. Castrotión, Oca. Pontevedra.

172.-Madorro 4 de Montoucido. Montoucido, Cospeito. Lugo.


FEBREIRO DE 2014

173.-Anta-dolmen da Leira da Rapada. O Saviñao, Lugo.


MARZO DE 2014

174.-Anta-dolmen de Aquela Banda. San Martiño de Carantoña, Vimianzo. A Coruña.

175.-Alberte Alonso publica o libro "O uso das pedrafitas no Neolítico Galego"

176.-Pedrafita-menhir O Marco do Vento. Monte do Seixo, Cerdedo. Pontevedra.


ABRIL DE 2014

177.-Pedrafita-menhir da Capela de San Marcos, Fene. A Coruña.

178.-Pedrafita-menhir Marco de Silvoso. San Martiño de Meis, Pontevedra.

179.-Pedrafita-menhir O Marco do Salto. Cabanas, A Coruña.


MAIO DE 2014

180.-A Anta-dolmen de Abuíme xa non está sola.

181.-Pedrafita-menhir Pozo do Demo. Verín, Ourense.

182.-A única cámara megalítica de Santiago de Compostela, en perigo de desaparición.


XUÑO DE 2014


183.-Estatua-Menhir de Mazaira. Castro Caldelas

184.-Pedrafita-Menhir da Cruz da Moa. A Capela


XULLO DE 2014

185.-Pedrafita-Menhir de Marzás. Ponte Ambía, Baños de Molgas

186.-Pedrafita-Menhir de Miraflores. Sanxenxo, Pontevedra

187.-Pedrafitas-Menhires de Andabao. Boimorto


AGOSTO DE 2014

188.-Pedrafita-Menhir O Marco de Cartelida. Vilachá, Monfero.
189.-Salvaxe atentado contra outra pedrafita galega.


SETEMBRO DE 2014

190.-Unha fotografía, un documento..., unha pedrafita: A Lapa de Gargantáns.


OUTUBRO DE 2014

191.-Outro documento: Valle-Inclán visita a Anta de Axeitos.

192.-Pedrafita-Menhir A Lapa de Valdohome. Avión.


NOVEMBRO DE 2014

193.-Pedrafita-Menhir de Paraños. O Covelo.


XANEIRO DE 2015

194.-Choza de Mera. Barcia de Mera, O Covelo.

195.-Pedrafita-Menhir do Casal. Campos, Melide.


MARZO DE 2015

196.-Pedrafita-Menhir do Hospital. Palas de Rei, Lugo.

197.-Chanto de A Ponte Nova, Arcediago. Santiso.


ABRIL DE 2015

198.-Pedrafita-Menhir de Mántaras. Irixoa, A Coruña .

199.-

200.-

201.-

202.-
No hay comentarios:

Publicar un comentario